Alberto Zanchetti

Alberto Zanchetti

choroby wewnętrzne , neurofizjologia, em. profesor University of Milan
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: adiunkt chorób wewnętrznych University of Siena, kierownik jednostki klinicznej chorób wewnętrznych a University of Milan-affiliated hospital, the Ospedale Maggiore Policlinico, dyrektor Centre for Clinical Physiology and Hypertension, dyrektor naukowy Istituto Auxologico Italiano, założyciel oraz Redaktor Naczelny pisma Journal of Hypertension, inicjator corocznych European Summer School of Hypertension,  organizator European meetings on Hypertension w Mediolanie.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członek założyciel International Society of Hypertension (przewodniczący 1978-80) i European Society of Hypertension (przewodniczący 1993-95), European Society for Clinical Investigation (przewodniczący); Jego imieniem nazwano jedną z nagród ESH: Alberto Zanchetti Award, przyznawaną za osiągnięcia w badaniach klinicznych.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: 1)  neurofizjologia i leczenie nadciśnienia, 2) nerwowa sympatyczna kontrola układu krążenia u zwierząt i ludzi, szczególnie odruchowa kontrola zachowań w czasie snu i emocji, 3) zależność między nadciśnieniem i chorobami metabolicznymi takimi jak cukrzyca i otyłość, 4) randomizowane duże wieloośrodkowe badania efektów działania leków przeciwnadciśnieniowych (Researcher European Lacidipine Study, 5) badania genetyczne w nadciśnieniu (kierownictwo w europejskim programie  “InGenious HyperCare,” obejmującym 32 centra w Europie).