Młody Hipertensjolog

Klub Młodego Hipertensjologa jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego skupiającą Młodszych Członków Towarzystwa spełniających określone wymagania opisane regulaminem klubu. Celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych hipertensjologów m.in. poprzez wspólne inicjatywy naukowo-badawcze i propagatorskie.

Załączniki