Konsultant Krajowy

KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie hipertensjologii
Prof. dr hab. Andrzej Januszewicz

Stanowisko European Society of Hypertension dotyczące nadciśnienia tętniczego, leków hamujących układ renina-angiotensyna i COVID-19.
Zachęcamy do zapoznania się z tym stanowiskiem.
więcej

Nadciśnienie tętnicze i leki blokujące układ renina–angiotensyna a COVID-19 – stanowisko European Society of Hypertension (12 marca 2020)

więcej

Wykaz piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII 2020

Obowiązujące wytyczne

 • Williams B, Mancia G, Spiering W i wsp. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2018; 36: 1953-2041. (wersja polska - Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce).
 • Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019; 5: 1-86.
 • Prejbisz A, Dobrowolski P, Kosinski P i wsp. Management of hypertension in pregnancy: prevention, diagnosis, treatment and long-term prognosis. Kardiol Pol 2019; 77: 757-806. (wersja polska – Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce lub Zeszyty Edukacyjne Kardiologii Polskiej).

 

Obowiązujące podręczniki

 • Hipertensjologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. T. 1. / pod red. T. Grodzickiego, K. Narkiewicza, D. Czarneckiej, Z. Gacionga, A. Januszewicza, A. Tykarskiego, K. Wideckiej. Gdańsk : Via Medica, 2016.
 • Hipertensjologia Podręcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego T. 2 pod red. T. Grodzickiego, K. Narkiewicza, D. Czarneckiej, Z. Gacionga, A. Januszewicza, A. Tykarskiego, K. Wideckiej. Gdańsk : Via Medica, 2017
 •  Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie / pod red. A .Więcka, A. Januszewicza, E. Szczepańskiej-Sadowskiej, K. Narkiewicza, A. Cudnoch-Jędrzejewskiej, M. Litwina, A. Prejbisza. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2018

 

Podręczniki zalecane (opcjonalne)

 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne w pytaniach i odpowiedziach / pod red. A. Januszewicza, A. Więcka, T. Nieszporek, M. Litwina, A. Prejbisza. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2016
 • Nadciśnienie naczyniowonerkowe patogeneza, diagnostyka i leczenie pod red. A. Januszewicza, A. Więcka, A. Witkowskiego, M. Januszewicz, A. Prejbisza. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017
 • Pomiary ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim metody, interpretacja i zastosowanie w praktyce pod red. A. Prejbisza, M. Kabata, A. Januszewicza. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017
 • Hipertensjoonkologia. Nadciśnienie tętnicze w chorobie nowotworowej pod red. K J. Filipiaka, F. Szymańskiego, S. Szmita.Gdańsk : Via Medica, 2018

 

Czasopisma zalecane

 • Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
 • Choroby Serca i Naczyń
 • Folia Cardiologica

 

Załączniki