Czasopisma

Członkowie PTNT, którzy opłacili składkę członkowską mają również bezpłatny dostęp do czasopism Towarzystwa. Są one dostępne po zalogowaniu się na stronie danego czasopisma (www.journals.viamedica.pl) za pomocą tych samych loginu i hasła, które zostały ustawione podczas rejestracji w serwisie PTNT.

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

"Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce" jest kwartalnikiem o charakterze edukacyjno-naukowym. Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w którym publikowane są artykuły poglądowe, oryginalne i kazuistyczne.

Arterial Hypertension

Arterial Hypertension is the official journal of the Polish Society of Hypertension. Published since 1997. AH is a scientific and educational periodical containing articles of a general and demonstrative nature, descriptions of cases, presentations of new medicines and book reviews in the field of arterial hypertension. Since 2015 all papers are published in English.

Choroby Serca i Naczyń

"Choroby Serca i Naczyń — czasopismo lekarzy praktyków" to pismo ukazujące się od 2004 roku. Przez pierwsze 8 lat było kwartalnikiem, od 2012 do 2017 roku bylo wydawane co dwa miesiące, a w 2018 roku ponownie wrócono do kwartalnika. Od początku istnienia czasopisma Redaktorem Naczelnym pozostaje prof. Krzysztof Narkiewicz. Funkcję jego zastępcy początkowo pełnił prof. Grzegorz Opolski, a następnie prof. Krzysztof J. Filipiak, natomiast w latach 2013-2014 - prof. Beata Wożakowska-Kapłon. Początkowo niewielka liczba działów zwiększyła się do obecnych kilkunastu.