Zarząd PTNT

Jacek Wolf

Prezes Zarządu Głównego

dr hab. n. med. Jacek Wolf


Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Centrum Medycyny Translacyjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17, 80–214 Gdańsk
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Agnieszka Olszanecka

Wiceprezes Zarządu Głównego

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: agnieszka.olszanecka@uj.edu.pl

Anna Szyndler

Sekretarz Zarządu Głównego

dr n. med. Anna Szyndler


Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17, 80–214 Gdańsk
e-mail: anna.szyndler@gumed.edu.pl

 

Barbara Wizner

Skarbnik

dr hab. Barbara Wizner

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii                                                    
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, tel. 12 400 29 12
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Mieczysław Litwin

Prezes Elekt

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego 
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”                                                                         
Al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa
e-mail: m.litwin@ipczd.pl

Aleksander Prejbisz

Prezes Ustępujący

prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa
e-mail: aprejbisz@ikard.pl

Włodzimierz Januszewicz

Prezes Honorowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

Andrzej Januszewicz

Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa,
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie Zarządu Głównego

Beata Begier-Krasińska

prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Piotr Dobrowolski

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Samodzielna Poradnia Lipidowa
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa
e-mail: p.dobrowolski@ikard.pl

Adrian Doroszko

prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Onklogii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
adrian.doroszko@umed.wroc.pl

 

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Lubelski Uniwersytet Medyczny
Ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Jacek Lewandowski

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski


Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
j_lewandowski@yahoo.com

Danuta Ostalska-Nowicka

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka


Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Marek Rajzer

prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer


I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński  
Adres: ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email