Sprawozdanie z ceremonii otwarcia XVII Zjazdu PTNT

Oficjalne otwarcie XVII Zjazdu PTNT nastąpiło na koniec pierwszego dnia obrad, 24 czerwca 2021 r., w Sali Koncertowej Filharmonii Bałtyckiej. Ceremonię otwarcia poprowadzili członkowie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego:

  • prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz, Prezes PTNT
  • dr hab. med. Agnieszka Olszanecka, Wiceprezes PTNT
  • dr hab. med. Jacek Wolf, Prezes Elekt PTNT
  • dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NI Kard, Sekretarz Zarządu Głównego PTNT.

Po powitaniu współprowadzących i uczestników XVII Zjazdu PTNT przez Prezesa PTNT, prof. Aleksandra Prejbisza, Prezes Elekt, dr hab. Jacek Wolf, złożył podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu (na ręce prof. Krzysztofa Narkiewicza — Przewodniczącego KO) oraz Komitetowi Naukowemu (na ręce prof. Aleksandra Prejbisza — Przewodniczącego KN) za wysiłek włożony w przygotowanie Zjazdu. Dr hab. Agnieszka Olszanecka poinformowała, że XVII Zjazd PTNT otrzymał patronaty honorowe: Prezydent Miasta Gdańska — Aleksandry Dulkiewicz, Marszałka Województwa Pomorskiego — Mieczysława Struka i Jego Magnificencji Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego — prof. Marcina Gruchały. Następnie prof. Gruchała w kilku słowach przemówienia życzył wszystkim uczestnikom dobrych obrad, doceniając możliwość bezpośredniego spotkania, jaką dała konferencja — pierwsza od roku pandemii. Prof. Piotr Dobrowolski powitał na ceremonii otwarcia wszystkich dotychczasowych Prezesów PTNT, z kolei obecny Prezes PTNT skierował słowa podziękowania za przyjęcie zaproszenia do zagranicznych gości oraz wykładowców, zarówno obecnych na miejscu, jak i uczestniczących zdalnie.

1
Od lewej: dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard., dr hab. med. Agnieszka Olszanecka, dr hab. med. Jacek Wolf, prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Nagrody i członkostwa honorowe PTNT
Miłą tradycją PTNT jest uhonorowanie Członków i Przyjaciół towarzystwa różnego rodzaju nagrodami. Podczas XVII Zjazdu PTNT utrzymano dotychczasowy zwyczaj.

Nagroda Prezesa PTNT
Podczas tegorocznego Zjazdu PTNT sylwetkę Laureata Nagrody Prezesa PTNT za rok 2020 przedstawił ustępujący Prezes prof. Krzysztof Filipiak. Nagrodę przyznano prof. Michałowi Tenderze za całokształt dorobku naukowego, w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań dotyczących choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i prewencji sercowo-naczyniowej. Prof. Michał Tendera był Prezesem PTK w latach 1995–1998, Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2004–2006, członkiem Państwowej Akademii Nauk i Państwowej Akademii Umiejętności, pozostaje jednym z najczęściej cytowanych naukowców świata. W trakcie połączenia online z prof. Michałem Tenderą usłyszeliśmy, że przyjmuje nagrodę PTNT z wielką radością i pokorą. Dziękując za wyróżnienie, życzył wszystkim dobrych obrad.

2
Od lewej: dr hab. med. Jacek Wolf, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. med. Michał Tendera. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Członkostwa Honorowe PTNT
W ramach XVII Zjazdu PTNT do grona Honorowych Członków PTNT zaproszono trzech naukowców z grona krajowych i zagranicznych hipertensjologów o niekwestionowanym dorobku naukowym. Prof. Krzysztof Narkiewicz przedstawił sylwetkę prof. Michela Burnier (Szwajcaria), charakteryzując Pana Profesora w sferze zawodowej jako fantastycznego naukowca, wykładowcę, dyskutanta, szefa, mentora, lidera, a w sferze prywatnej — wspaniałego ojca i męża, amatora sportu (tenisa), kolegę i wielkiego fana Polski. Prof. Jerzy Gąsowski (Kraków) zaprezentował sylwetkę prof. Tomasza Grodzickiego (Kraków), podsumowując osobę Pana Profesora w trzech słowach: otwartość, realizm i stanowczość. Wskazał na niekwestionowany dorobek naukowy prof. Grodzickiego, jego zaangażowanie w prace towarzystwa, o czym świadczyła nagroda PTNT uzyskana już w 1996 r. za publikację w czasopiśmie JAMA. Jak powiedział prof. Gąsowski: poza  interną prof. Grodzicki oddał serce geriatrii. Jako Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum „na czas” przeprowadził Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3
Od lewej: prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz i prof. Michel Brunier. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego
4
Prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego
6
Prof. dr hab med. Tomasz Grodzicki. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Nagroda PTNT dla Młodego Naukowca
Prof. Krystyna Widecka (Szczecin) została poproszona o zaprezentowanie sylwetki Laureata Nagrody Prezesów PTNT dla Młodego Naukowca, którym został dr hab. Filip Szymański, prof. UKSW, obecnie Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. Karola Wyszyńskiego w Warszawie. Prof. Szymański jest autorem ponad 240 prac i promotorem sześciu zakończonych przewodów doktorskich.

7
Od lewej: dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard., prof. dr hab. med. Krystyna Widecka, dr hab. med. Filip Szymański, prof. UKSW. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Nagrody PTNT za publikacje
Przewodnicząca Komisji Nagród PTNT, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków), przedstawiła
laureatów nagród przyznanych za lata 2018–2019. Nagrodę za cykl publikacji przyznano zespołowi
w składzie: dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard, prof. Aleksander Prejbisz, prof. Andrzej Januszewicz, za cykl siedmiu publikacji dotyczących nowych aspektów diagnostyki i leczenia wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, których łączny wskaźnik impact factor (IF) przekracza 25. Przyznano także trzy równorzędne nagrody za publikację naukową dla pierwszego Autora. Laureatami tych nagród zostali: dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NI Kard (Warszawa); dr inż.
Marta Rojek (Kraków), dr med. Anna Szyndler (Gdańsk). Prof. Stolarz-Skrzypek podkreśliła wyrównany poziom wyróżnionych publikacji — wszystkie ukazały się w oficjalnym czasopiśmie ESH Journal of Hypertension, którego wskaźnik IF wynosi ponad 4.0. Podczas tegorocznego Zjazdu po raz pierwszy przyznano nagrodę za publikację dla młodego badacza (pierwszego Autora). W tym roku PTNT ufundowało trzy równorzędne nagrody — dla dr med. Edyty Dąbrowskiej (Gdańsk), dr. med. Łukasza Obryckiego (Warszawa) i lek. Pauliny Talarowskiej
(Warszawa). Wszystkie prace zostały opublikowane w czasopismach z IF w zakresie 2.0–3.0.
 

8
Od lewej: prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard., prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. med. Jacek Wolf;. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego
10
Od lewej: dr inż. Marta Rojek, dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard., dr med. Anna Szyndler. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego
12
Od lewej: dr med. Edyta Dąbrowska, lek. Paulina Talarowska, dr med. Łukasz Obrycki; fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Redaktorzy Naczelni czasopism PTNT
Prof. Aleksander Prejbisz, w imieniu całego Zarządu Głównego i Członków PTNT, podziękował prof. Krystynie Wideckiej, ustępującej Redaktor Naczelnej dwóch oficjalnych pism PTNT — Arterial Hypertension i Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce, za ogromną pracę, która w trudnych czasach pozwoliła nie tylko utrzymać oba czasopisma na rynku, ale również rozwinąć i spowodować, że Arterial Hypertension jest już czasopismem rozpoznawalnym na rynku anglojęzycznym. Prof. Krystyna Widecka, wskazując na odmienny charakter obu czasopism, wyraziła przekonanie, że będą nadal rozwijały się prężnie, podkreśliła przy tym doświadczenie nowych Redaktorów Naczelnych. Prezes PTNT, prof. Aleksander Prejbisz, przybliżył sylwetki i dotychczasowe doświadczenie nowych Redaktorów Naczelnych: dr. hab. Jacka Wolfa (Gdańsk) i dr. hab. Arkadiusza Niklasa (Poznań), którym prowadzenie czasopism powierzono w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Główny PTNT.

13
Od lewej: dr hab. med. Arkadiusz Niklas, dr hab. med. Jacek Wolf, prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Nagroda Złotego Ciśnieniomierza PTNT
Zarząd Główny PTNT postanowił wyróżnić tytułem cztery podmioty farmaceutyczne szczególnie
zasłużone dla środowiska hipertensjologów w Polsce, przyznając nagrodę Złotego Ciśnieniomierza
PTNT. Nagrody odebrali przedstawiciele firm według ich nazw w kolejności alfabetycznej: Dyrektor Joanna Kawecka, Berlin-Chemie Menarini Polska; Dyrektor Agata Jaskólska-Gozdek, KRKA-Polska; Dyrektor Robert Pociupany, Servier Polska i Dyrektor Agata Łapińska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.

14
Od lewej: Agata Jaskólska-Gozdek (KRKA-Polska), Joanna Kawecka (Berlin-Chemie Menarini Polska), Robert Pociupany (Servier Polska), Agata Łapińska (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma). Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Nagroda dla Dziennikarzy
Zarząd Główny PTNT po raz pierwszy w tym roku postanowił przyznać Nagrody dla Dziennikarzy
w podziękowaniu za popularyzację wiedzy o nadciśnieniu tętniczym. Laureatkami zostały: red. Jolanta Gromadzka-Anzelewicz, red. Iwona Kazimierska i red. Ewa Kurzyńska.

15
Od lewej: red. Iwona Kazimierska, red. Iwona Kurzyńska. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Klub Młodego Hipertensjologa
Z inicjatywy prof. Filipa Szymańskiego (Sekretarza ZG minionej kadencji) powołano Klub Młodego Hipertensjologa. Podczas tegorocznego Zjazdu PTNT wszyscy nowi członkowie zostali oficjalnie przyjęci i zaprezentowani według kolejności przyjmowania do Klubu: dr med. Anna Płatek, lek. Anna Ryś-Czaporowska, lek. Karolina Semczuk-Kaczmarek, dr med. Łukasz Obrycki,
lek. Katarzyna Szkambruk, lek. Paulina Talarowska, lek. Anna Kańtoch, lek. Aleksandra Liżewska-Springer, lek. Dawid Lipski, lek. Damian Gojowy, lek. Tomasz Drożdż, dr med. Anna Imiela, dr med. Joanna Kanarek-Kucner, lek. Ewa Warchoł-Cylińska, dr med. Piotr Rola, lek. Katarzyna Cierpka-Kmieć, lek. Zuzanna Lewicka-Potocka, dr med. Edyta Dąbrowska, dr med. Jakub Jasiczek, lek. Izabela Nabiałek-Trojanowska, lek. Krystian Gruszka, lek. Jakub Mochol, student Stanisław Surma.

15
Od lewej: dr med. Anna Płatek, lek. Anna Ryś-Czaporowska, dr med. Łukasz Obrycki, lek. Paulina Talarowska, dr med. Edyta Dąbrowska, student Stanisław Surma. Fot. aut. Piotra Pędziszewskiego

Zakończenie
W imieniu Zarządu Głównego PTNT, Prezes Towarzystwa, prof. Aleksander Prejbisz podziękował za udział stacjonarny oraz zdalny w XVII Zjeździe PTNT, zapraszając do uczestnictwa w sesjach zaplanowanych w kolejnych dniach.

Dr hab. n. med. Barbara Wizner
Katedra i Klinika Chorób wewnętrznych i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

16
Od lewej: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz i prof. Alexandre Persu; fot. aut. Piotra Pędziszewskiego