Krzysztof Wrabec

Krzysztof Wrabec

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prof. zw.  Akademii Medycznej we Wrocławiu,
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: asystent i wykładowca Klinki Chorób Wewnętrznych, Kliniki Chirurgii, Kliniki Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej, Ordynator 0ddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala ZOZ Wrocław-Krzyki im. Falkiewicza we Wrocławiu Brochowie, Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.  Zorganizował na Dolnym Śląsku 3- stopniową strukturę opieki kardiologicznej z 0ddziałem Wewnętrznym na szczeblu ZOZ, 0ddziałami Kardiologicznymi we wszystkich dawnych miastach wojewódzkich, Kliniką Kardiologii i 2 0ddziałami Kardiologicznymi we Wrocławiu na szczeblu regionalnym. Przez wiele kadencji prof. Wrabec był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przez jedną - Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: Przez dwie kadencje był sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przez wiele lat Przewodniczącym Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w latach 1995-1999 reprezentował w European Board for the Speciality In Cardiology. W latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przez 2. kadencje wiceprzewodniczącym 0ddziału Wrocławskiego Towarzystwa. Jest członkiem redakcji i recenzentem Kardiologii Polskiej, recenzentem Komitetu Badań Naukowych. Jest autorem, bądź współautorem, około 260 prac naukowych i 4 rozdziałów w podręcznikach.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: rehabilitacja kardiologiczna, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka i terapia kardiologiczna, ostra i przewlekła zatorowość płuca.
Inne zainteresowania: turystyka zagraniczna i górska; kolekcjonowanie muzyki dawnej i jazzowej.