Józef Władysław Kocemba

Józef Władysław Kocemba

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, em.prof.zw. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej, I Klinice Chorób Wewnętrznych, Klinice Kardiologii Ogólnej,  założyciel i 20-letni kierownik Kliniki Geriatrii CM UJ, a później Katedry Gerontologii i Medycyny Rodzinnej,  wykładowca, a od 2006 r Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członek  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (członek honorowy), Sekretarz Komisji Nauk Medycznych oraz Komisji Gerontologii i Komisji Patofizjologii Klinicznej Oddziału PAN w Krakowie, Przewodniczący  Krakowskiego Oddziału   Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Przewodniczący  Zarz. Gł. Sekcji Geriatrycznej PTL, V- Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTK, Honorowy Członek Słowackiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny czasopisma Gerontologia Polska. Odznaczony Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał kilka Nagród Naukowych Ministra Zdrowia oraz zespołową Nagrodę Naukową „Miasta Krakowa”.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: badania dotyczące epidemiologii  oraz zapobiegawczego i leczniczego postępowania w chorobie nadciśnieniowej, a następnie badania z zakresu kardiologii geriatrycznej, a szczególnie nadciśnienia w wieku podeszłym. Wprowadził polskie ośrodki nadciśnieniowe do europejskiego programu Syst – Eur, (którego został krajowym koordynatorem), dotyczącego leczenia izolowanego nadciśnienia skurczowego u osób starszych. Jest współtwórcą polskiej gerontologii klinicznej. Autor ponad 200 prac oryginalnych i kilkunastu wydawnictw książkowych. 
Inne zainteresowania: majsterkowanie.specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, em.prof.zw. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej, I Klinice Chorób Wewnętrznych, Klinice Kardiologii Ogólnej,  założyciel i 20-letni kierownik Kliniki Geriatrii CM UJ, a później Katedry Gerontologii i Medycyny Rodzinnej,  wykładowca, a od 2006 r Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członek  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (członek honorowy), Sekretarz Komisji Nauk Medycznych oraz Komisji Gerontologii i Komisji Patofizjologii Klinicznej Oddziału PAN w Krakowie, Przewodniczący  Krakowskiego Oddziału   Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Przewodniczący  Zarz. Gł. Sekcji Geriatrycznej PTL, V- Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTK, Honorowy Członek Słowackiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny czasopisma Gerontologia Polska. Odznaczony Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał kilka Nagród Naukowych Ministra Zdrowia oraz zespołową Nagrodę Naukową „Miasta Krakowa”.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: badania dotyczące epidemiologii  oraz zapobiegawczego i leczniczego postępowania w chorobie nadciśnieniowej, a następnie badania z zakresu kardiologii geriatrycznej, a szczególnie nadciśnienia w wieku podeszłym. Wprowadził polskie ośrodki nadciśnieniowe do europejskiego programu Syst – Eur, (którego został krajowym koordynatorem), dotyczącego leczenia izolowanego nadciśnienia skurczowego u osób starszych. Jest współtwórcą polskiej gerontologii klinicznej. Autor ponad 200 prac oryginalnych i kilkunastu wydawnictw książkowych. 
Inne zainteresowania: majsterkowanie.