Bożena Raszeja-Wanic

wanic

Specjalista chorób wewnętrznych, em. prof zw. Akademii Medycznej w Poznaniu
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: asystent Zakładu Anatomii Prawidłowej, Zakładu Histologii i Embriologii, I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w  Poznaniu, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych a od 1985 r Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członkostwo towarzystw: Towarzystwo Interni¬stów Polskich (1974-85 przewodnicząca Odziału Poznańskiego TIP), Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (1969-72 przewodniczaca Oddziału Poznańskiego PTR), Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (1984-87 wiceprzewodnicza_Poznańskiego Oddziału PTN), Polskie Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (członek honorowy), Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantologii. nagrody: dwukrotnie nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Zloty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal XXX-le-cia PRL, Honorowa Odznaka. Miasta Poznania.
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: 1) zmiany mięśniowo-naczyniowe oraz czynność nerek i gospodarka. wodno-elektrolitowa u pacjentów z chorobami stawow, 2) gospodarka wapniowo-fosforanowo-magnezowa i metaboliczne aspekty kamicy nerkowej, wydalanie cynku i cytrynianów w moczu, 3) diagnostyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego,4) mikroalbuminuria w cukrzycy, 5) badania nad transportem nerkowym kwasu moczowego; publikacje : 136 prac oryginalnych i poglądowych