Barbara Bożena Krupa-Wojciechowska

Barbara Bożena Krupa-Wojciechowska

specjalista chorób wewnętrznych, em.prof.zw. Gdańskiej Akademii Medycznej
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: długoletni kierownik  Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, dyrektor Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku ; Rektor AM w Gdańsku 1983-1990.
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: członkostwo Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tęt¬niczego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wchodziła w skład grupy założycielskiej), prezes PTNT dwóch kadencji, prezes Oddziału Gdańskiego PTNT; członkostwo Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Rady Redakcyjnej Joumal of Hypertension; Nagroda Ministra Zdrowia zesp. za cykl publikacji nt. wprowadzenia metody 24 godz. monitorowania ciśnie¬nia tętniczego; -
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: analiza patomechanizmu powiązań między nadciśnieniem i cukrzycą, wpływ transformacji ustrojowej na zmiany sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, szczególnie pod względem kontroli nadciśnienia tętniczego, opracowanie programów edukacji chorych z nadciśnieniem. Autorka ponad 200 publikacji, w tym kilka książek.
Inne zainteresowania: analiza zjawisk społecz¬nych, malarstwo i literatura.