Opublikowany: 17/05/2023

Zmarła prof. dr hab. n. med. Barbara Krupa-Wojciechowska

kir

Z głębokim smutkiem informujemy, że 15 maja 2023 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Barbara Krupa-Wojciechowska

Profesor Krupa-Wojciechowska całe życie zawodowe związała z Akademią Medyczną w Gdańsku. Już w okresie studiów, w 1953 r. podjęła pracę jako zastępca asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych (obecnie Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii). W latach 19702000 była kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Prof. Krupa-Wojciechowska pełniła także funkcję rektora Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 19801989, a w roku 2016 została uhonorowana tytułem doktora honoris causa GUMed.

Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska była współzałożycielem, Członkiem Honorowym oraz w latach 19901994 prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Współpracowała także w ramach struktur innych Towarzystw Medycznych tj. Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jedną z licznych zasług prof. Krupy-Wojciechowskiej było stworzenie gdańskiej szkoły specjalistów nadciśnienia tętniczego i diabetologii, z której rekrutuje się wielu znamienitych Uczniów profesorów i samodzielnych pracowników nauki. Była cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą pokoleń lekarzy i promotorem wybitnych badaczy.

Prof. Krupa-Wojciechowska pozostawiła po sobie liczne artykuły naukowe, w większości opisujące problematykę schorzeń układu krążenia i chorób metabolicznych (~400 prac badawczych). Z kolei o zaangażowaniu prof. Krupy-Wojciechowskiej w różne aspekty z życia społecznego i politycznego możemy przeczytać z pozostawionych po sobie książkach i licznych artykułach publicystycznych.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 maja 2023 r. na Cmentarzu Srebrzysko (ul. Srebrniki 14, Gdańsk). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:30 w Nowej Kaplicy, następnie o godz. 13:00 wyprowadzenie do grobu.