Opublikowany: 14/02/2023

Zmarł Profesor Ryszard Gryglewski

kir

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 stycznia zmarł Pan Profesor Ryszard Gryglewski, wybitny uczony, nauczyciel i odkrywca, wieloletni kierownik Katedry Farmakologii i rektor Akademii Medycznej w Krakowie, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Ryszard Gryglewski urodził się 4 sierpnia 1932 roku w Wilnie. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1955). Pracę doktorską obronił w roku 1958, a habilitacyjną — z farmakologii — w 1964.  W 1966 roku opublikował swoją pierwszą pracę w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. W roku 1971 otrzymał tytuł profesora.

Liczne odkrycia naukowe Profesora Gryglewskiego, w tym badania mechanizmów działania  doustnych leków przeciwcukrzycowych, mechanizmu fibrynolitycznego niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy przełomowe odkrycie prostacykliny we wspólnym polsko-brytyjskim zespole naukowym w 1976 r., otworzyły nowe horyzonty dla nauki i wniosły nieoceniony wkład w rozwój medycyny.  Profesor Ryszard Gryglewski był pionierem badań w dziedzinie farmakologii śródbłonka i twórcą  koncepcji śródbłonkowego działania leków, w tym inhibitorów enzymu konwertującego angiotensyę, statyn, klopidogrelu czy koksybów. Według Science Citation Index był najczęściej cytowanym autorem w piśmiennictwie światowym z zakresu nauk biomedycznych w latach 1965–2005.

Profesor Ryszard Gryglewski był laureatem wielu wyróżnień i nagród naukowych, członkiem rzeczywistym PAN, rektorem Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1981–1984, Doktorem honoris causa licznych uniwersytetów w kraju i zagranicą.

Odszedł wybitny uczony, oświatowej klasy odkrywca mechanizmów działania leków kardiologicznych, charyzmatyczny wykładowca i nauczyciel pokoleń lekarzy.