Opublikowany: 18/09/2022

Walne Zebranie Członków PTNT

ptnt

Szanowni Państwo,

wypełniając wymogi statutowe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, informujemy o dacie Walnego Zgromadzenia Członków PTNT – odbędzie się ono w dniu 20 października 2022 roku w Gdańsku o godzinie 16:00 (pierwszy termin) i 16:05 (drugi termin). Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTNT odbędzie się stacjonarnie w Filharmonii Bałtyckiej podczas zjazdu naukowego Towarzystwa.

Proponowany porządek zebrania:

16:00 Pierwszy termin

16:05 Drugi termin

 

1. Wybór przewodniczącego zebrania

2. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej

3. Sprawozdanie Prezesa ustępującego Zarządu

4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika

5. Sprawozdanie Komisji Nagród

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Wybór nowych władz PTNT:

  - wybór Prezesa Elekta

  - wybór Członków Zarządu

  - wybór Członków Komisji Rewizyjnej

  - wybór Członków Komisji Nagród

10.  Wolne wnioski

 

Łącząc wyrazy szacunku, bardzo liczymy na Państwa obecność.

Zarząd Główny PTNT