Opublikowany: 27/09/2022

Odszedł prof. Bogdan Wyrzykowski

ptnt

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Profesora Bogdana Wyrzykowskiego.

 

Ze smutkiem żegnamy prof. dr. hab. med. Bogdana Wyrzykowskiego, wybitnego lekarza, klinicystę, badacza i znawcę patofizjologii, epidemiologii i farmakoterapii nadciśnienia tętniczego.

Profesor Bogdan Wyrzykowski od początku swojej kariery zawodowej związany był z Akademią Medyczną w Gdańsku, w latach 2000–2014 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG.

Był mentorem i wychowawcą wielu studentów, lekarzy oraz późniejszych wybitnych specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, hipertensjologii i kardiologii.

W latach 1995–2014 zasiadał w radach naukowych ogólnopolskich programów epidemiologicznych, współtworzył programy i kursy specjalizacyjne z zakresu hipertensjologii. Za aktywność badawczą, edukacyjną i propagatorską dotyczącą nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zespołu metabolicznego był wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez liczne gremia i instytucje.

W latach 90. profesor Bogdan Wyrzykowski był Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Komisji do Badań nad Nadciśnieniem Tętniczym przy Komitecie Patofizjologii PAN. Współtworzył również Oddział Gdański PTNT.

 

Na ręce Siostry i Brata składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego