Opublikowany: 28/07/2022

Konkurs o Nagrody za Publikacje Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2022

ptnt_aktualnosc

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrody za Publikacje Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Planowane jest przyznanie trzech rodzajów nagród:

a.         Jedna nagroda za cykl publikacji

b.         Jedna do trzech nagród za publikację

c.         Jedna do trzech nagród za publikację dla młodego badacza

 

Zapraszamy do zgłaszania oryginalnych prac naukowych, związanych z tematyką nadciśnienia tętniczego, opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku — dotyczy nagrody za publikację oraz nagrody za publikację dla młodego badacza, a także cyklu oryginalnych prac naukowych z okresu od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem przyznawania Nagród za Publikację Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/regulaminy

Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

1. Dokładnie uzupełniony odpowiedni formularz zgłoszenia do Nagrody (formularze poniżej ogłoszenia).

2. Egzemplarz zgłaszanej pracy/cyklu prac w formacie PDF.

3. Potwierdzenie przez bibliotekę punktacji zgłaszanych publikacji.

 

Autorzy zgłaszający się do konkursu o nagrodę dla młodego badacza zobowiązani są do dołączenia kopii dokumentu potwierdzającego ich datę urodzenia.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2022 roku.

 

Skany dokumentów zgłoszenia należy przesyłać na adres Komisji Nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Osoba zgłaszająca musi być członkiem PTNT zarejestrowanym w systemie elektronicznym na stronie https://nadcisnienietetnicze.pl/ i mieć opłaconą składkę za rok bieżący.