Franciszek Józef Kokot

Franciszek Józef Kokot

specjalista chorób wew., nefrologii. Endokrynologii, em.prof. zw. Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: Śląska Akademia Medyczna, Klinika Chorób Wewnętrznych, adiunkt (1957-1962); Śląska Akademia Medyczna, Klinika Chorób Wewnętrznych, docent doktor habilitowany (1962-1969); Śląska Akademia Medyczna, Klinika Chorób Wewnętrznych, profesor nadzwyczajny (1969-1974); Śląska Akademia Medyczna, profesor i kierownik Kliniki Nefrologii (1974-1997); profesor oraz kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1997- ); Śląska Akademia Medyczna, prorektor ds. szkolenia podyplomowego (1980-1982); Śląska Akademia Medyczna, rektor (1982-1984); Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PAN (1987-1990, 1993-nadal), Członek KBN (1991-1994)
Przynależność do organizacji naukowych oraz najważniejsze wyróżnienia: Międzynarodowe Towarzystwo Internistów (1969- ); Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne; European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association (EDTA-ERA); New York Academy of Sciences (1970- ); Niemieckie Towarzystwo Nefrologiczne; Towarzystwo Internistów NRD (członek korespondencyjny 1976- ); członek korespondencyjny PAN (1983). Członek Rady European Renal Association (EDTA-ERA) (1978-1981, 1987-1990, 1993-1996 ); Członek Royal College of Physicians (FRCP), Edinburg (1994), Członek Komitetu Nominacyjnego ISN (1987-1990); Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (1986-1989); Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (1989- ). Członek komitetów redakcyjnych: Kidney International (1980-1991); Clinical Nephrology (1981- ); Nephron (1988- ); Nephrology, Dialysis, Transplantation (1988- ); Nieren und Hochdruckkrankheiten (1992- ), Nephrology - News and Issues (1993- ), Aktuality v Nefrologii (1995- ). Członek honorowy: Towarzystwo Nefrologiczne NRD (1979); Towarzystwo Nefrologiczne RFN (1982); Jugosłowiańskie Towarzystwo Nefrologiczne (1983); Bułgarskie Towarzystwo Nefrologiczne (1986); Czechosłowackie Towarzystwo Nefrologiczne (1986); Węgierskie Towarzystwo Nefrologiczne (1990); Macedońskie Towarzystwo Nefrologiczne (1992); Włoskie Towarzystwo Nefrologiczne (1992); Polskie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze (1994); Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (1994); Polskie Towarzystwo Chorób Wewnętrznych (1995); Rumuńskie Towarzystwo Nefrologiczne (1997). Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Medycznych PAN II stopnia (1967), Nagroda resortu zdrowia I stopnia (1971), Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Medycznych PAN I stopnia (1972), Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego PAN (najwyższe wyróżnienie przyznawane przez PAN) (1976); Medal L. Pasteur'a, Uniwersytet Strasburski (1985); Medal Jana Evangelisty Purkyné (Nagroda Czechosłowackiej Akademii Nauk); Członek "Ordo St. Silvestri Papae" nominowany przez papieża Jana Pawła II (1990); Złoty Medal F. Volhard (1991, Gesellschaft für Nephrologie); International Distinguished Medal (1991, National Kidney Foundation, USA); Medal "Gloria Medicinae" (1991, Polskie Towarzystwo Lekarskie), Golden Medal "Medicus Magnus", Polish Academy of Medicine (1996), International Golden Star "Merit for Medicine, International Institute of Universalistic Medicine (1996); Doctor honoris causa: Akademii Medycznej we Wrocławiu (1990); Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1993), Medical School of Szczecin (1995), the J.Safarik University of Kosice (1997), Akademii Medycznej w Lublinie (1997).
Główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe: 1) enzymologia kliniczna - patofizjologia i diagnostyka wartości gamma-glutamyltranspeptydazy (γ-GT), odkrycie alfa-GT w rąbku szczoteczkowym enterocytów; 2) określenie czynności układu wewnątrzwydzielniczego u chorych z ostrą i przewlekłą mocznicą, po transplantacji, z ostrą kamicą nerkową oraz nadciśnieniem tętniczym, wprowadzenie do praktyki nowoczesnej diagnostyki endokrynologicznej i nefrologicznej; 3) funkcja endokrynna nerki niedokrwionej; 4) patofizjologia wydzielania erytropoetyny w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek u pacjentów po transplantacji nerki i chorych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Ponadto zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu biochemii i patofizjologii klinicznej, chorób wewnętrznych, nefrologii, endokrynologii oraz chorób przemiany materii. Opublikował  ponad 350 prac oryginalnych, ponad 100 prac poglądowych, współautor 35 podręczników.
Inne zainteresowania: nauka języków obcych