Opublikowany: 12/03/2024

Z inicjatywy Krakowskiego Oddziału PTNT powołano nową grupę roboczą przy ESH — zapraszamy do współpracy!

PTNT_sign_color.png

Analiza wpływu środowiska na choroby układu krążenia, w szczególności na nadciśnienie tętnicze, cieszy się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem. Pomimo licznych publikacji oryginalnych, poglądowych i typu state of art nadal istnieje szerokie pole do dalszych badań, popularyzacji, upowszechniania oraz standaryzacji wiedzy na ten temat.

Dzięki inicjatywie członków Krakowskiego Oddziału PTNT — prof. Wiktorii Wojciechowskiej i prof. Marka Rajzera — oraz przychylnemu wsparciu członków Scientific Coucil of the ESH, w tym prof. Andrzeja Januszewicza, prof. Reinholda Kreutza i prof. Aleksandre Persu [koordynator grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension)], udało się powołać nowa grupę roboczą — Environment in hypertension.

Jej działalność będzie koncentrować się na następujących zadaniach:

— przygotowanie dokumentów przedstawiających stanowisko w sprawie znaczenia czterech głównych fizycznych rodzajów zanieczyszczeń środowiska (powietrze, woda/gleba, hałas i światło) w leczeniu nadciśnienia tętniczego;

— rozpoczęcie wieloośrodkowych badań naukowych (także w ramach Centrów Doskonałości ESH) nad rolą czynników środowiskowych w rozwoju i progresji nadciśnienia tętniczego;

— upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego wpływu czynników środowiskowych poprzez organizację Corocznych Spotkań Naukowych WG oraz sesji podczas Spotkań ESH;

— utworzenie platformy badawczej w ramach ESH w celu zbudowania konsorcjum ubiegającego się o granty w obszarze wpływu środowiska na zdrowie.

Zapraszamy do współpracy wszystkich członków PTNT zainteresowanych tematyką.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się po sesji grup roboczych ESH podczas zjazdu w Berlinie 31 maja 2024 roku, około godziny 13:00.

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt: 

WG Chair Prof. Marek Rajzer: Kliknij, aby zobaczyć adres email

WG Secretary Prof. Wiktoria Wojciechowska: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Informacje o grupie roboczej dostępne są również na stronie internetowej ESH: https://www.eshonline.org/spotlights/esh_working_group_on_environment_in_hypertension/