Opublikowany: 10/04/2024

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTNT

PTNT_sign_color.png

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PTNT, które odbędzie się dnia 10 maja 2024 o godzinie 10:00 (termin pierwszy) i o godzinie 10:05 (termin drugi).

Spotkanie to odbędzie się podczas XXII konferencji Pism PTNT ("Arterial Hypertension" i "Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce").