Opublikowany: 21/05/2024

Aktualizacja regulaminu dot. zwrotu kosztów wyjazdu na kongres ESH dla Młodych Naukowców prezentujących wyniki prac oryginalnych

PTNT_sign_color.png

W dniu 10 maja 2024 r. Zarząd Główny PTNT podjął uchwałę dot. aktualizacji regulaminu dedykowanego Młodym Naukowcom ubiegającym się o zwrot kosztów związanych z wyjazdem na kongres ESH. Zarząd zdecydował o uwolnieniu limitu wniosków, które będą rozpatrywane corocznie. Ponadto podjęto decyzję o zwiększeniu limitu zwrotów z 2500 zł do równowartości 750 Euro. Aktualną wersję regulaminu znajdą Państwo w poniższym załączniku.